Info


DitisNederweert

 

De website van DitisNederweert is een initiatief van Centrum Management Nederweert. Een website waar iedereen alle belangrijke informatie van groot Nederweert kan vinden. De website is een samenwerking tussen het Centrummanagement Nederweert, Get.Noticed Internet+ Bureau en de Gemeente Nederweert.

 

Stichting Centrummanagement

 

Sinds maart 2010 bestaat Stichting Centrummanagement Nederweert.


Waar de realisatie van het Masterplan Nederweert-Budschop vooral moet gaan zorgen voor een compact en aantrekkelijk centrumgebied in de hoofdkern, zal het centrummanagement zich gaan toeleggen op het aanbrengen van de nodige dynamiek in het centrum.

Actief volgen
De taken van de stichting zijn o.a. het actief volgen van de ontwikkelingen rondom het masterplan met extra aandacht voor versterking van het winkelbestand, parkeren, verkeerscirculatie en bereikbaarheid.

Promotie
Ook promotie, marketing en evenementen en de verbetering van de belevingswaarde van het centrum behoren tot de activiteiten. In het Weekblad voor Nederweert zult u ongetwijfeld regelmatig meer lezen over het centrummanagement

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur van Centrummanagement Nederweert bestaat uit:

Frans Duits (voorzitter)
Ed Janssen (secretaris)
Paul van der Sande (penningmeester)
Marcel Duijts
Stan Heerschap
Jan Brinkmans

En:

Gerrit Timmerman is sinds 2012 aangesteld als centrummanager.

 

gerrit_timmerman

Foto: Gerrit Timmerman