KERNgezond Nederweert is vet

KERNgezond Nederweert is vet - Dit is Nederweert

Dat was de spontane reactie van een kind na een schooljaar vol KERNgezond activiteiten. Nou is vet niet het woord dat bij KERNgezond past maar het geeft wel mooi aan hoe enthousiast dit kind was over KERNgezond.

Gezond eten en drinken. Lekker bewegen. En goed met elkaar omgaan. KERNgezond helpt kinderen voor een gezonde leefstijl te kiezen. Ook komend schooljaar zijn 200 kinderen uit alle dorpen van de gemeente Nederweert onder schooltijd actief in KERNgezond met dank aan gemeente Nederweert, Woningvereniging Nederweert, Jumbo Heerschap en vele andere partners.

KERNgezond is de plek waar bewustwording van een gezonde leefstijl en plezier samen komen. De kinderen uit de groepen 5/6 uit het basisonderwijs krijgen activiteiten voorgeschoteld gebaseerd op de drie peilers van KERNgezond: Gezond bewegen, Gezonde voeding en Gezond gedrag.

  1. Gezond bewegen:         Sportparticipatie is hoog in onze regio maar dat zegt niet of we wel genoeg bewegen. Bij KERNgezond promoten we naast het sporten ook het buiten spelen en actief naar school komen en gaan. Weg achter de tv en pc en je lekker sociaal met vriendjes uitleven.
  2. Gezonde voeding:         Een bezoekje aan een teler, het belang van ontbijten, een kookworkshop, een smaaktest of de suikerquiz. Het kan allemaal voorbij komen tijdens KERNgezond. Maar niet alleen voeding ook de promotie van water drinken staat hoog op ons lijstje.
  3. Gezond gedrag:              Eigenlijk komt het neer op respect voor elkaar. Pestlessen of omgaan met andere doelgroepen zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking behoren tot het KERNgezonde gedrag.

Topsporters zorgen voor extra inspiratie op gebied van gezonde leefstijl. Het is voor de kinderen vaak een eyeopener als ze horen wat topsporters moeten doen en laten om succesvol te zijn.

Enkele resultaten na afloop project KERNgezond:

  • 97% van de kinderen eet elke dag fruit
  • 54% minder pesten
  • 44% van de kinderen die eerst naar school werden gebracht, gaan nu met de fiets of lopend


Maar KERNgezond zorgt ook voor de verbindingen die draagvlak creëren om structureel met gezonde leefstijl bezig te zijn in de betreffende kern. Overheid, onderwijs, instellingen, sportverenigingen, ondernemers en de sociale omgeving van het kind. Ze worden allemaal verbonden met maar één doel: KERNgezond Nederweert.

De grote vraag blijft: Bent u al KERNgezond?

KERNgezond wordt gesteund door Provincie Limburg, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit en AMPHI werkplaats van de Radboud Universiteit.

www.wijzijnkerngezond.nl